SERVICE AREA
Service
 • 80 strip

  line

 • 60 thousand tons

  Annual sales of cotton yarn 60thousand tons

 • 12 billion

  Annual sales revenue12 billion

服务区域
 • Shan Dong

 • Jiang Su

 • Zhe Jiang

 • Guang Dong

 • Hu Bei

 • He Bei

 • Xin Jiang

 • America

 • Brazil

 • Australia

 • Mexico

 • India

 • Pakistan

 • Bengal

 • Vietnam

 • Germany

 • Spain

 • Switzerland

 • An hui